miércoles, 17 de octubre de 2012

Playa

Postal panoràmica de Lucien Roisin, a mitja postal el Pavelló de Mar, al fons la Parròquia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario