miércoles, 1 de junio de 2011

La Ribera

Postal de Lucien Roisin escrita un 23 de setembre de 1944 per la Sra. Carmen Morera a la Srta. Mercedes Arola del carrer Enrique Granados nº 45 principal de Barcelona, com podem veure surt el Pavelló de Mar i per tant la postal va ser escrita molts anys desprès ja que aquest va cremar-se a l'any 1934.

No hay comentarios:

Publicar un comentario