jueves, 5 de abril de 2012

Avenida Senador Casacuberta


Postal de R. Gassó.

Vista general 1950


Postal escrita per Manolo a la Sra Lolita Sanchis Peña i la Srta. Loli Nebot Sanchis del Carrer Serranos 2, de València un 30 de març de 1950. Postal de R. Gassó.

Vista general 1953

Postal panoràmica per R. Gassó, escrita un 11 de juliol de 1953 per Fina el seu germà Don Antonio Zarrago del Carrer Seganitos, 26 de Madrid.

Calle d'en Bosch

Carrer d'en Bosch per R. Gassó.

Paseo de la Ribera 1949

Detall del Passeig de la Ribera per R. Gassó, a la dreta de la imatge "Horchateria Valenciana ". Postal amb destinació la Sra. Lolita Charles del Carrer Pintor Jacomar 11 de València un 8 de setembre de 1949.

Santuario de Ntra. del Vinyet. Altar Mayor

Detall del Santuari del Vinyet per R. Gassó.

Santuario de Ntra. del Vinyet. Altar Mayor


Playa San Sebastián - Vista General

Postal panoràmica de Sant Sebastià amb Can Negret i la Punta per R. Gassó.

Ribera


Postal panoràmica del Passeig amb la Parròquia al fons, R. Gassó.

Pinar y Ribera

Postal de R. Gassó escrita un 8 de març de 1957